WELCOME .!Sunday, August 21, 2011

Islam Itu BEST .Istiqamah itu adalah seperti kamu berdiri terus dan teguh mematuhi suruhan Allah dan menjauhi larangan-Nya tanpa berubah-ubah seperti musang .

Istiqamah dengan Islam kerana dengannya kita akan jadi ''BEST'' .
Kita adalah yang paling ''BEST'' kerana Islam itu ''THE BEST'' .

No comments:

Post a Comment