WELCOME .!Thursday, May 19, 2011

Wawasan Untuk Mencapai Kecemerlangan Diri

Sebagai individu,,kita boleh menetapkan wawasan dan cita-cita.
Misalnya menjadi peguam dalam tempoh 8 tahun dan menjadi jutawan dalam tepoh 20 tahun.
Insan cemerlang sentiasa mempunyai perasaan bahawa mereka akan masuk Universiti untuk mencapai cita-cita mereka.
Strategi dan tindakan mesti mengiringi wawasan kerana ''
'' Vision without action is but a dream. ''
'' Action without vision merely passes time. ''
'' Vision with action can change the world. ''

No comments:

Post a Comment